úvod

FOTO

Vážení spoluobčané,
Vítáme Vás na stránkách Komunistické strany Čech a Moravy Kraje Vysočina.

KSČM zásadním způsobem kritizuje dnešní poměry, to však neznamená, že chceme vrátit minulý režim. Chceme spoluvytvářet opravdovou ekonomickou, politickou a kulturní pluralitu v naší zemi. Nesouhlasíme však s tím, že se bez rozmyslu bourá a ničí vše, co dobře sloužilo, že na změnách bohatnou podvodníci, tuneláři a spekulanti. Reformu je třeba zvrátit ve prospěch lidí, kteří vytvářejí hodnoty.

Krajská organizace Komunistické strany Čech a Moravy na Vysočině, do jejichž internetových stránek nahlížíte, je pevně ukotvena v občanské veřejnosti i politickém systému našeho kraje.

Široká základna aktivních funkcionářů strany nám umožňuje nejen poznávat životní problémy Vás, našich spoluobčanů, ale i formulovat a prosazovat politická východiska k eliminaci negativních sociálních důsledků  vývoje v kraji Vysočina.

V ekonomice prosazujeme zvýšenou podporu státu při řešení oprávněných potřeb průmyslové restrukturalizace kraje.

Ideově jsme na straně sociální spravedlnosti a morálně proti korupčnímu klientelismu a prosazování společensko-podnikatelských elit do vrcholové politiky.

V sociální oblasti prosazujeme státem podporovanou solidaritu, rovné příležitosti všech občanů a stavíme se proti jakékoliv diskriminaci.

V politice jsme zastánci přímé demokracie a poměrného zastoupení dle výsledků voleb.

Programově se stavíme za potřebné občany bez ohledu na jejich věk, pohlaví, pracovní zařazení či společenské postavení.

 

Objednavatel:  KSČM

Zhotovitel: KV KSČM Vysočina

24.07.2017 vytvořil administrator- ov.jihlava@kscm

Spřátelené weby

SEO
minifoto